Κινήθηκαν   131

Ανοδικές   53

Πτωτικές   41

Αμετάβλητες   37

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς

62.876.728.472

Πακέτα Ημέρας
12

Αξία
8.088.517

Όγκος
2.340.336

Αξία Συναλλαγών
63.500.691,66

Όγκος Συναλλαγών
21.895.267,00

Πράξεις Ημέρας
20.416,00

ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΑ

Δείκτης Τιμή Διαφορά(%)
FTSE 2.335,39  0,33 
FTSEM 1.255,43  0,28 
FTSEA 578,68  0,33 
ΓΔ 934,22  0,22 
FTSEB 665,75  -0,08 
FTSEGT 2.515,47  0,33 
FTSEGTI 2.381,14  0,42 
FTSEMSFW 3.076,64  0,84 
FTSENTR 1.067,38  0,33 
HCBPI 0,00  0,00 
HCBTRI 0,00  0,00 
HELMSI 1.286,73  0,26 
ΔΑΠ 5.590,39  -0,74 
ΔΑΣ 2.001,10  0,40 
ΔΒΠ 2.656,49  1,18 
ΔΕΜ 71,56  1,07 
Δείκτης Τιμή Διαφορά(%)
ΔΚΥ 3.184,70  -0,32 
ΔΚΩ 3.310,27  0,00 
ΔΜΕ 0,00  0,00 
ΔΜΚ 6.132,22  0,28 
ΔΠΑ 4.966,49  0,25 
ΔΠΟ 9.895,77  0,92 
ΔΠΥ 6.982,51  0,00 
ΔΤΑ 1.937,54  1,00 
ΔΤΛ 3.798,55  0,00 
ΔΤΠ 12.111,88  0,70 
ΔΤΡ 879,62  -0,08 
ΔΤΧ 949,92  0,40 
ΔΥΓ 496,58  0,28 
ΔΧΜ 9.236,41  -1,17 
ΔΧΥ 1.063,98  -0,65 
ΣΑΓΔ 1.531,64  0,22 

ΜΕΤΟΧΕΣ

Top Ανόδου
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΝΤΟΠΛΕΡ 0,464 18,97
ΜΑΣΟΠ 2,100 17,98
ΣΠΙ 0,510 11,35
ΛΟΓΟΣ 0,605 10,00
ΕΧ 1,020 8,51
ΧΑΙΔΕ 0,855 7,55
ΝΑΚΑΣ 1,960 6,52
ΚΛΜ 0,810 5,19
ΑΤΡΑΣΤ 21,600 4,85
ΠΑΙΡ 0,448 4,19
Top Πτώσης
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΣΑΤΟΚ 0,023 -19,30
ΟΠΤΡΟΝ 3,600 -4,26
ΙΛΥΔΑ 0,470 -4,08
ΠΠΑΚ 4,860 -3,76
ΑΒΕ 0,280 -3,45
ΕΠΣΙΛ 2,360 -3,28
ΑΤΤΙΚΑ 1,305 -2,97
ΕΝΤΕΡ 6,800 -2,86
ΝΙΟΥΣ 0,458 -2,14
ΑΛΜΥ 1,400 -2,10
Top Αξίας
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΟΤΕ 13,800 0,00
ΟΠΑΠ 11,440 0,88
ΕΤΕ 3,006 0,20
ΑΛΦΑ 1,871 0,00
ΕΥΡΩΒ 0,900 -0,22
ΜΥΤΙΛ 10,100 1,71
ΜΠΕΛΑ 18,690 1,14
ΠΕΙΡ 3,284 -0,48
ΛΑΜΔΑ 8,430 -0,82
ΕΕΕ 32,470 0,71
Top Όγκου
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΕΥΡΩΒ 0,900 -0,22
ΑΛΦΑ 1,871 0,00
ΜΙΓ 0,107 -1,65
ΕΤΕ 3,006 0,20
ΠΕΙΡ 3,284 -0,48
ΟΠΑΠ 11,440 0,88
ΟΤΕ 13,800 0,00
ΑΤΤ 0,380 0,40
ΜΥΤΙΛ 10,100 1,71
ΔΕΗ 4,250 0,47
Top Διακύμανσης
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΝΤΟΠΛΕΡ 0,464 18,97
ΠΑΙΡ 0,448 4,19
ΜΑΣΟΠ 2,100 17,98
ΧΑΙΔΕ 0,855 7,55
ΦΟΥΝΤΛ 0,595 3,48
ΚΛΜ 0,810 5,19
ΑΒΕ 0,280 -3,45
ΦΙΕΡ 0,660 -1,49
ΜΟΤΟ 1,670 3,09
ΕΛΓΕΚ 0,402 1,01
Top Εμπορευσιμότητας
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΝΤΟΠΛΕΡ 0,464 18,97
ΜΥΤΙΛ 10,100 1,71
ΚΛΜ 0,810 5,19
ΟΤΟΕΛ 7,940 3,12
ΜΙΓ 0,107 -1,65
ΑΝΔΡΟ 27,000 3,85
ΕΣΥΜΒ 0,260 4,00
ΟΠΑΠ 11,440 0,88
ΕΤΕ 3,006 0,20
ΑΡΑΙΓ 8,800 1,27

Οι πληροφορίες παρέχονται με καθυστέρηση 20 λεπτών

powered by inbroker

Οι ανωτέρω πίνακες απεικονίζουν τις μετοχές με τις μεγαλύτερες θετικές(TOP) ή αρνητικές (BOTTOM) μεταβολές τιμής, σε ποσοστιαία και απόλυτα μεγέθη, καθώς και τις μετοχές που παρουσιάζουν μεγάλο όγκξο ή αξία συναλλαγών είτε αυτές κινούνται ανοδικά(TOP) είτε πτωτικά(ΒΟΤΤΟΜ)

v