Κινήθηκαν   124

Ανοδικές   14

Πτωτικές   91

Αμετάβλητες   19

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς

55.241.492.251

Πακέτα Ημέρας
2

Αξία
2.610.074

Όγκος
212.217

Αξία Συναλλαγών
59.700.329,28

Όγκος Συναλλαγών
23.931.014,00

Πράξεις Ημέρας
28.674,00

ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΑ

Δείκτης Τιμή Διαφορά(%)
FTSE 1.991,38  -3,01 
FTSEM 1.066,39  -3,25 
FTSEA 493,54  -3,01 
ΓΔ 786,36  -3,08 
FTSEB 492,91  -5,23 
FTSEGT 2.150,15  -2,33 
FTSEGTI 1.941,93  -2,70 
FTSEMSFW 2.821,11  -2,39 
FTSENTR 910,80  -3,02 
HCBPI 0,00  0,00 
HCBTRI 0,00  0,00 
HELMSI 1.074,45  -3,19 
ΔΑΠ 4.747,19  -3,45 
ΔΑΣ 1.897,46  -0,83 
ΔΒΠ 2.040,97  -2,47 
ΔΕΜ 61,57  -0,47 
Δείκτης Τιμή Διαφορά(%)
ΔΚΥ 2.512,37  -3,43 
ΔΚΩ 2.999,45  -4,04 
ΔΜΕ 0,00  0,00 
ΔΜΚ 5.577,93  -1,10 
ΔΠΑ 4.051,91  -1,10 
ΔΠΟ 8.185,65  -2,87 
ΔΠΥ 5.685,53  -4,26 
ΔΤΑ 1.765,25  -3,79 
ΔΤΛ 3.636,14  -1,42 
ΔΤΠ 11.506,65  -1,55 
ΔΤΡ 651,26  -5,23 
ΔΤΧ 834,54  -2,34 
ΔΥΓ 498,64  -0,14 
ΔΧΜ 7.638,87  -5,88 
ΔΧΥ 893,40  -5,42 
ΣΑΓΔ 1.289,94  -3,08 

ΜΕΤΟΧΕΣ

Top Ανόδου
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΜΙΝ 0,530 24,41
ΚΡΕΚΑ 0,170 19,72
ΠΠΑΚ 5,300 13,25
ΠΡΔ 0,174 8,75
ΡΕΒΟΙΛ 0,900 8,43
ΑΝΕΚ 0,060 3,45
ΠΡΟΝΤΕΑ 7,750 3,33
ΕΝΤΕΡ 7,300 2,82
ΜΕΝΤΙ 2,500 2,46
ΚΕΚΡ 1,868 2,08
Top Πτώσης
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΑΒΕΔ 0,001 -50,00
ΛΙΒΑΝ 0,063 -19,23
ΣΑΤΟΚ 0,022 -17,31
ΤΖΚΑ 3,020 -12,72
ΑΕΓΕΚ 0,035 -12,50
ΛΟΓΟΣ 0,655 -9,66
ΒΙΟΚΑ 1,040 -9,57
ΝΤΟΠΛΕΡ 0,665 -9,52
ΚΕΠΕΝ 2,040 -8,93
ΟΠΤΡΟΝ 3,100 -8,28
Top Αξίας
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΟΤΕ 13,210 -1,42
ΟΠΑΠ 10,750 -3,33
ΑΛΦΑ 1,421 -5,39
ΕΥΡΩΒ 0,638 -5,62
ΕΤΕ 2,300 -5,31
ΜΠΕΛΑ 15,160 -2,63
ΜΥΤΙΛ 7,580 -2,70
ΠΕΙΡ 2,368 -3,74
ΔΕΗ 3,524 -6,03
ΛΑΜΔΑ 7,030 -3,96
Top Όγκου
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΕΥΡΩΒ 0,638 -5,62
ΑΛΦΑ 1,421 -5,39
ΜΙΓ 0,093 -4,64
ΕΤΕ 2,300 -5,31
ΠΕΙΡ 2,368 -3,74
ΟΤΕ 13,210 -1,42
ΟΠΑΠ 10,750 -3,33
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,310 -4,10
ΔΕΗ 3,524 -6,03
ΜΥΤΙΛ 7,580 -2,70
Top Διακύμανσης
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΠΑΠ 1,555 -1,27
ΠΠΑΚ 5,300 13,25
ΤΖΚΑ 3,020 -12,72
ΔΡΟΜΕ 0,382 -0,52
ΙΝΤΕΤ 0,680 -2,86
ΝΤΟΠΛΕΡ 0,665 -9,52
ΑΒΕ 0,216 -6,09
ΕΚΤΕΡ 1,070 -4,04
ΚΟΥΑΛ 0,215 -7,33
ΜΙΝ 0,530 24,41
Top Εμπορευσιμότητας
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΒΙΟΣΚ 0,330 -7,82
ΠΕΙΡ 2,368 -3,74
ΜΥΤΙΛ 7,580 -2,70
ΑΔΑΚ 20,800 -1,65
ΚΡΕΚΑ 0,170 19,72
ΠΠΑΚ 5,300 13,25
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,310 -4,10
ΜΙΓ 0,093 -4,64
ΔΕΗ 3,524 -6,03
ΑΛΦΑ 1,421 -5,39

Οι πληροφορίες παρέχονται με καθυστέρηση 20 λεπτών

powered by inbroker

Οι ανωτέρω πίνακες απεικονίζουν τις μετοχές με τις μεγαλύτερες θετικές(TOP) ή αρνητικές (BOTTOM) μεταβολές τιμής, σε ποσοστιαία και απόλυτα μεγέθη, καθώς και τις μετοχές που παρουσιάζουν μεγάλο όγκξο ή αξία συναλλαγών είτε αυτές κινούνται ανοδικά(TOP) είτε πτωτικά(ΒΟΤΤΟΜ)

v