Γενικός Δείκτης (REAL TIME)

  Αξία εκατ. €   Τελ. ενημ: -

ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κωδικός Τελ. Τιμή (%) Διαφορά
FTSE 2.335,39 0,33
FTSEM 1.255,43 0,28
FTSEA 578,68 0,33
ΓΔ 934,22 0,22
FTSEB 665,75 -0,08
FTSEGT 2.515,47 0,33
FTSEGTI 2.381,14 0,42
FTSEMSFW 3.076,64 0,84
FTSENTR 1.067,38 0,33
HCBPI 0,00 0,00
HCBTRI 0,00 0,00
HELMSI 1.286,73 0,26
ΔΑΠ 5.590,39 -0,74
ΔΑΣ 2.001,10 0,40
ΔΒΠ 2.656,49 1,18
ΔΕΜ 71,56 1,07
ΔΚΥ 3.184,70 -0,32
ΔΚΩ 3.310,27 0,00
ΔΜΕ 0,00 0,00
ΔΜΚ 6.132,22 0,28
ΔΠΑ 4.966,49 0,25
ΔΠΟ 9.895,77 0,92
ΔΠΥ 6.982,51 0,00
ΔΤΑ 1.937,54 1,00
ΔΤΛ 3.798,55 0,00
ΔΤΠ 12.111,88 0,70
ΔΤΡ 879,62 -0,08
ΔΤΧ 949,92 0,40
ΔΥΓ 496,58 0,28
ΔΧΜ 9.236,41 -1,17
ΔΧΥ 1.063,98 -0,65
ΣΑΓΔ 1.531,64 0,22

Οι πληροφορίες παρέχονται με καθυστέρηση 20 λεπτών

powered by inbroker

v