Γενικός Δείκτης (REAL TIME)

  Αξία εκατ. €   Τελ. ενημ: -

ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κωδικός Τελ. Τιμή (%) Διαφορά
FTSE 1.956,45 -4,72
FTSEM 1.042,94 -5,38
FTSEA 484,91 -4,70
ΓΔ 771,74 -4,88
FTSEB 473,44 -8,97
FTSEGT 2.111,15 -4,10
FTSEGTI 1.894,74 -5,06
FTSEMSFW 2.819,41 -2,45
FTSENTR 895,04 -4,69
HCBPI 0,00 0,00
HCBTRI 0,00 0,00
HELMSI 1.056,40 -4,81
ΔΑΠ 4.710,79 -4,20
ΔΑΣ 1.905,43 -0,42
ΔΒΠ 1.986,54 -5,07
ΔΕΜ 60,28 -2,55
ΔΚΥ 2.504,42 -3,74
ΔΚΩ 2.910,54 -6,88
ΔΜΕ 0,00 0,00
ΔΜΚ 5.501,35 -2,46
ΔΠΑ 3.958,18 -3,39
ΔΠΟ 8.070,43 -4,24
ΔΠΥ 5.446,78 -8,28
ΔΤΑ 1.743,32 -4,99
ΔΤΛ 3.619,63 -1,87
ΔΤΠ 11.450,28 -2,04
ΔΤΡ 625,53 -8,97
ΔΤΧ 816,69 -4,43
ΔΥΓ 495,21 -0,83
ΔΧΜ 7.559,14 -6,86
ΔΧΥ 856,55 -9,32
ΣΑΓΔ 1.265,95 -4,88

Οι πληροφορίες παρέχονται με καθυστέρηση 20 λεπτών

powered by inbroker

v